Prosektorium - ZADORA

Prosektorium

Czym zajmuje się prosektorium? Kiedy potrzebna jest sekcja zwłok?

Prosektorium to miejsce, w którym przeprowadzana jest sekcja zwłok. To specjalny oddział szpitala, instytutu badawczego lub uczelni medycznej. Sekcję wykonuj się nie tylko w celu ustalenia okoliczności zgonu, ale również w celach naukowych oraz edukacyjnych. Pierwsze sekcje zwłok przeprowadzał już w XIV wieku Mundino de Lucci. Ich celem było przekazywanie wiedzy o anatomii człowieka. W jakich sytuacjach konieczna jest obecnie sekcja zwłok?

Rodzaje sekcji zwłok

Wyróżniamy kilka rodzajów sekcji zwłok. Pierwsza z nich, to sekcja naukowo-lekarska, podczas której badane są okoliczności zgonu, wpływ choroby na organizm czy rozpoznanie schorzeń ubocznych. Celem jest nauka studentów oraz doszkalanie lekarzy. Sekcja sądowo-lekarska jest przeprowadzana w sytuacji, gdy zachodzą wątpliwości, co do okoliczności śmierci. Pozwala ustalić, czy w śmierć denata była zamieszana osoba trzecia. W prosektorium należącym do zakładów medycyny sądowej wykonywane są również sekcje administracyjne zlecone przez organy administracji. Ważnym rodzajem jest sekcja prywatna, którą realizuje się na życzenie rodziny zmarłego lub na wniosek zakładu ubezpieczeniowego. Ostatnim rodzajem jest sekcja, której celem jest pobranie narządów do przeszczepu.

Kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok?

Najczęściej, prosektorium jest zaangażowane do rozpoznania okoliczności śmierci osób, u których zgon nastąpił na skutek wypadku, zdarzenia losowego, nierozpoznanej choroby lub niejasnych okoliczności, które wskazują udział osób trzecich. Warto również wskazać sekcje prywatne, które mogą być przeprowadzone, aby sprawdzić, czy zgon mógł być przyczyną błędu lekarskiego. W zależności od okoliczności sytuacji, sekcja zwłok może zostać zlecona przez rodzinę osoby bliskiej, zakład ubezpieczeniowy, a także organy administracyjne. Sekcję może również zlecić sama osoba zmarła za życia, np. wyrażając zgodę na pobranie organów. W prosektorium pracują wykwalifikowani patolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się badaniem okoliczności oraz skutków chorób. W sekcji mogą brać udział biegli, chirurdzy oraz inni lekarze, a także praktykanci. Osoba zmarła może za życia wyrazić sprzeciw wobec przeprowadzenia sekcji zwłok. Tutaj musimy jednak pamiętać o tym, że niejasne okoliczności zgonu wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa są okolicznością, która pozwalają na zignorowanie woli zmarłego.

Jak zbudowane jest prosektorium?

W skład prosektorium wchodzi kilka pomieszczeń: kostnice z chłodniami, w którym przechowywane są ciała oczekujące na sekcje, a także z sali sekcyjnej. Ponadto, zakład może być wyposażony również w salę przedpogrzebową, laboratorium oraz salę ekspozycji zwłok, na której można przeprowadzać zajęcia edukacyjne i naukowe. Prosektorium medycyny sądowej posiada także specjalistyczny rentgen. Dzięki temu, możliwa jest szczegółowa sekcja zwłok, która pozwoli wyjaśnić wszystkie okoliczności zgonu, bez pominięcia istotnych detali.

Gdzie zlokalizowane prosektorium Wadowice?

Prosektorium przyszpitalne w Wadowicach jest zlokalizowane na terenie Szpitala Wadowice. Jest umiejscowione na tyłach budynku SOR. Jeżeli wjeżdżasz do szpitala przez bramki to na pierwszym skrzyżowaniu skręć w lewo. Droga poprowadzi do Prosektorium Wadowice.

Zadzwoń teraz